Category Archives: 021 – Surah Ambiya

Surah Anbiya – Ayah 1 to 4

 1. ലോകാവസാനം അടുത്തിരിക്കുന്നു.
 2. ജനങ്ങളിൽ അധികവും ഖുർആൻ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു.
 3. അവഗണന കാരണം ഭൗതിക താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു.
 4. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്.

Surah Anbiya – Ayah 4 to 8

 1. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്.
 2. നിഷേധികൾ വെറുതെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു.
 3. അന്യായമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
 4. പ്രവാചകൻ മനുഷ്യനാണ്.
 5. ഗതകാല പ്രവാചകരും മനുഷ്യരായിരുന്നു.

Surah Anbiya – Ayah 9 to 11

 1. ഗതകാല ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കുക.
 2. ഖുർആനിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക.
 3. ധാരാളം അക്രമികളുടെ നാടുകൾ നശിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്.

Surah Anbiya – Ayah 12 to 18

 1. ശിക്ഷയുടെ സമയത്ത് അക്രമികൾ ദു:ഖിച്ചു.
 2. ഇപ്പോൾ വിരണ്ടോടേണ്ട സമയമല്ല.
 3. നിഷേധികൾ നാളെ തെറ്റ് സമ്മതിക്കും.
 4. തെറ്റ് സമ്മതിക്കൽ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗുണവുമില്ല.
 5. ആകാശ-ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ്, കളിയും തമാശയുമല്ല.
 6. മനുഷ്യനെപ്പോലെ ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ളവനെ തമാശയ്ക്കുവേണ്ടി പടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.
 7. ഇഹലോകം പരീക്ഷണ സ്ഥാനമാണ്.