Surah Zumar – Ayah 53 to 55

  1. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും മാപ്പും വളരെ വിശാലമാണ്.
  2. അല്ലാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക. എല്ലാം പൊറുത്ത് തരും.
  3. പരുശുദ്ധ ഖുര്‍ആനും തിരുസുന്നത്തും പിന്‍പറ്റുക.