Surah Zumar – Ayah 45 to 48

  1. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുമ്പോള്‍ അസ്വസ്ഥത മഹാമോശമാണ്.
  2. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിനെ ഏല്‍പ്പിക്കുക.
  3. അക്രമിക്ക് സമ്പത്ത് പരലോകത്ത് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നതല്ല.
  4. മുഴുവന്‍ കര്‍മ്മങ്ങളുടെയും ഫലം നാളെ പ്രകടമാകുന്നതാണ്.