Surah Zumar – Ayah 41 to 42

  1. റസൂലുല്ലാഹി (സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലം) ദൂതനാണ്. കാര്യങ്ങള്‍ ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടവരല്ല.
  2. ഉറക്കം ഒരു തരം മരണവും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ്.