Surah Thaha – ayah 132 to 135

  1. നമസ്കാരത്തിൽ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുകയും കുടുംബത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  2. നിഷേധികൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.
  3. മുഹമ്മദുർറസൂലുല്ലാഹി (സ) അന്തിമ പ്രമാണമാണ്.
  4. എല്ലാത്തിന്റെയും പരിണിത ഫലം അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ്.