Surah Thaha – Ayah 128 to 131

  1. ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക.
  2. അല്ലാഹു ഇളവ് നൽകുന്നതിൽ വലിയ തത്വമുണ്ട്.
  3. സഹനതയും നമസ്കാരവും കൊണ്ട് സഹായം തേടുക.
  4. ഭൗതിക വാദികളുടെ സുഖലോലുപതകളിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കരുത്.