Surah Shu’ara – Ayah 160 to 166

  1. ലൂത്ത് നബി (അ) യുടെ സമുദായം നിഷേധിച്ചു.
  2. ലൂത്ത് നബി (അ) ഉപദേശിച്ചു.
  3. ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ്.
  4. ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക.
  5. നിങ്ങളോട് കൂലിയൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല.
  6. മോശമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക.
  7. ഇണകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.