Surah Sajda – Ayah 17 to 18

  1. അവര്‍ക്ക് സമുന്നതമായ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.
  2. അനുസരണയുള്ളവനും ധിക്കാരിയും സമമാകുന്നതല്ല.