Surah Saffath – Ayah 133 to 138

  1. ലൂത്ത് (അ) മഹാനായ നബിയാണ്.
  2. മഹാനും കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിച്ചു.
  3. ഭാര്യ ശിക്ഷയില്‍ കുടുങ്ങി.
  4. അവരുടെ നാട് പൂര്‍ണ്ണമായി തകര്‍ന്നു.
  5. അവിടെ ഇന്നും ഗുണപാഠങ്ങള്‍ അവശേഷിക്കുന്നു.
  6. നിങ്ങള്‍ ഗുണപാഠം ഉള്‍ക്കൊള്ളുക.