Surah Saba – Ayah 28 to 30

  1. റസൂലുല്ലാഹി ﷺ മുഴുവന്‍ ലോകത്തേക്കും ദൂതനാണ്.
  2. ലോകാവസാനം എന്താണെന്ന് നിഷേധി ചോദിക്കുന്നു.
  3. യഥാ സമയത്ത് അത് വരുന്നതാണ്.