Surah Saad – Ayah 86 to 88

  1. പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശം ആത്മാര്‍ത്ഥയുള്ളതാണ്.
  2. മുഴുവന്‍ മാലോകര്‍ക്കും ഉപദേശമാണ്.
  3. സത്യം ഉടനെ പുലരുന്നതാണ്.