Surah Qasas – Ayah 85 to 88

  1. ഖുർആൻ ഇരുലോകത്തും ഉയർത്തുന്നതാണ്.
  2. ഖുർആൻ റസൂലുല്ലാഹി ﷺയുടെ അമാനുഷികത.
  3. പ്രബോധനത്തിന് ഒന്നും തടസ്സമാകരുത്.
  4. സർവ്വാധികാരി അല്ലാഹു മാത്രം.