Surah Qasas – Ayah 71 to 75

  1. വെളിച്ചം നൽകുന്നത് അല്ലാഹു.
  2. രാത്രി വിശ്രമം തരുന്നത് അല്ലാഹു.
  3. രാവും പകലും അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം.
  4. വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ മഹ്ഷറിൽ പറയപ്പെടും.
  5. എല്ലാ നബിമാരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.