Surah Qasas – Ayah 44 to 47

  1. ഈ വിവരണം റസൂലുല്ലാഹി ﷺയുടെ സത്യതയ്ക്കുള്ള തെളിവാണ്.
  2. ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഷണമാണ് എന്നതിനും രേഖയാണ്.
  3. ഈ സംഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ റസൂലുല്ലാഹി ﷺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
  4. മുഹമ്മദീ നിയോഗം വലിയൊരു പ്രമാണം.