Surah Qasas – Ayah 26 to 28

  1. മൂസാ നബി (അ) ശക്തനും വിശ്വസ്ഥനും ആയതിനാൽ ജോലിക്കാരനാക്കാൻ പറയുന്നു.
  2. പിതാവ് വരനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
  3. മൂസാ നബി (അ) വിവാഹത്തിന് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു.