Surah Mu’min – Ayah 53 to 55

  1. മൂസാ നബി (അ) യുടെ സംഭവത്തില്‍ നിന്നും ഗുണപാഠം പഠിക്കുക.
  2. തൗറാത്ത് സന്മര്‍ഗ്ഗ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു.
  3. സഹനത മുറുകെ പിടിയ്ക്കുക, പാപമോചനം തേടുക.