Surah Mariyam – Ayah 96 to 98

  1. സത്യ വിശ്വാസികൾ സ്‌നേഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
  2. ഖുർആൻ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥമാണ്.
  3. ഗതകാല സമൂഹങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങൾ ഗുണപാഠം നിറഞ്ഞതാണ്.