Surah Mariyam – Ayah 55 to 57

  1. കുടുംബത്തെ പ്രഥമമായി ഉപദേശിച്ചു.
  2. ഇദ്‌രീസ് നബി സഹനശീലനായിരുന്നു.
  3. അദ്ദേഹത്തിന് സമുന്നത സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.