Surah Ankabut – Ayah 47 to 49

  1. പ്രവാചകന്മാരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പരമ്പര പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ്.
  2. റസൂലുല്ലാഹി (സ)യുടെ നിരക്ഷരത ഖുർആനിന്റെ സത്യതയുടെ തെളിവാണ്.
  3. റസൂലുല്ലാഹി (സ)യുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്.