Surah Anbiyah – Ayah 24 to 29

  1. ബുദ്ധിയോടൊപ്പം രേഖകളും തൗഹീദ് സമർത്ഥിക്കുന്നു.
  2. എല്ലാ നബിമാരും തൗഹീദ് പ്രബോധനം ചെയ്തവരാണ്.
  3. അല്ലാഹുവിന് മക്കളില്ല.
  4. മലക്കുകൾ അനുസരണയുള്ള ദാസന്മാരാണ്.
  5. അല്ലാഹു സർവ്വതും അറിയുന്നവനാണ്.
  6. അല്ലാഹു സർവ്വതിന്റെയും അധികാരിയാണ്.