Surah al-Noor – Ayah 27 to 28

  1. മ്ലേച്ഛതയുടെ വേരുകൾ അറുക്കുന്നതിന് ഇസ്‌ലാമിക മര്യാദകൾ പുലർത്തുക.
  2. മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ കയറുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക.