Surah Ahzab – Ayah 32 to 34

  1. പ്രവാചക കുടുംബം മുഴുവന്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും മാതൃക.
  2. സ്ത്രീയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ കര്‍മ്മ മണ്ഡലം ഭവനമാണ്. വീടുകള്‍ നന്മകൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക.
  3. നന്മയുടെ ചാലക ശക്തിയായ ഖുര്‍ആന്‍ ഹദീസുകള്‍ പഠിയ്ക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.