Ramadan Naseehat – 2022

ഉസ്താദ് അബ്ദുശ്ശകൂർ ഖാസിമി
  • പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനോടുള്ള 5 കടമകൾ പാലിക്കുക
  • റമളാനിനെ അതിനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാക്കുക
  • പൂർണ്ണമായും കേൾക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക